Systemutveckling

NewCAD utvecklar skräddarsydda systemlösningar åt kunder inom BIM och fastighetsdatahantering, med fokus på Autodesk Revit och Revits API.

Projekt

Dafo SBA Axess

NewCAD har utvecklat en komplett systemlösning, med Revit-plugin och webb-baserat API, för Dafos SBA-system SBA Axess.
Systemet möjliggör en effektiv arbetsprocess där SBA-systemet automatiskt kan uppdateras med nya brandritningar så fort dessa har ändrats i Revit.

 

Yta

NewCADs in-house-utvecklade plattform för fastighetsförvaltning, Yta, möjliggör åtkomst till fastighetsdata för alla inblandade parter i fastighetsförvaltningen.

CAD-modeller kan synkroniseras med appen och håller automatiskt all data uppdaterad. I applikationen kan anteckningar föras om status på driftobjekt, hyreskontrakt kan visualiseras och rumsdata kan summeras och analyseras.