Yta

Full koll på fastigheten - var du än är.

Yta är en webb-baserad plattform och applikation för fastighetsdatahantering. Med hjälp av Yta kan fastighetsdata göras åtkomlig för alla inblandade parter i fastighetsförvaltningen, såväl på kontoret som ute på plats.

Byggnadsobjekt

Se och klicka på alla rum och objekt i byggnaden.

Statistik

Få statistik och mängdningar på byggnadsobjekt.

Navigering

Navigera genom byggnadens samtliga plan och kom åt ritningar och övriga tillhörande filer.

Vyer

Visualisera rumsdata som vyer.