Laserskanning

newCAD utför laserskanning av ett brett spektrum av byggnader. All uppmätning, registering, processering och modellering sker in-house vilket innebär att vi har hög kvalitet och kontroll på den data vi levererar.

Uppmätning

Vi använder oss av tre olika mättekniker för att samla data. Traditionell stationär- och mobil handhållen laserskanning samt fotogrammetrisk drönarskanning. 

Registering och processering

Efter uppmätning ska all data processeras och registreras. All data sätts ihop och när allt är klart har vi bildat ett sammansatt punktmoln. 

Modellering

Från punktmolnet modelleras en BIM-modell upp efter era behov. Resultatet blir precisa relationshandlingar och projekteringsunderlag med information som kan laddas upp direkt i vår webapp Yta.