Få koll på fastigheten.

In i minsta detalj.

Håll koll på fastigheten med YTA

YTA är en webb-baserad plattform och applikation för fastighetsdatahantering. Med hjälp av Yta kan fastighetsdata göras åtkomlig för alla inblandade parter i fastighetsförvaltningen, såväl på kontoret som ute på plats.