Få koll på fastigheten.

In i minsta detalj.

Modern hantering av fastighetsinformation

Laserskanning

Modellering

Systemutveckling

Förvaltning

Besiktning

Arbetsflöde

1. Uppmätning

Vi mäter eller laserskannar fastigheten.

2. Modellering

Vi ritar upp byggnaden i Autodesk Revit.

3. Yta

Fastighetsdata kan lätt kommas åt via webbläsaren.

Håll koll på fastigheten var du än är

Några kunder