Om oss

Mer och bättre information effektiviserar.

Med bred kompetens inom bygg- och fastighetssektorn och specialistkunskaper inom digital ritningshantering har vi sedan 90-talet erbjudit marknaden kvalificerade tjänster inom CAD/BIM, ritningshantering och metodutveckling.

Vår bredd av tjänster gör att vi är det naturliga företaget att kontakta oavsett om du behöver hjälp att samordna ett stort byggprojekt, få ordning på rutiner och dokument i en förvaltningsorganisation eller bara uppdatera en utrymningsplan.

Med övertygelsen om att mer och bättre information effektiviserar och höjer kvaliteten från skisskedet i projektering och genom hela byggnadens livslängd, fortsätter vi metodutveckla inom fastighetsrelaterad informationsteknik.