Brand

Med mångårig erfarenhet av att dokumentera brandskydd har vi på newCAD stor vana av att leverera brandskyddsdokumentation. Att alla handlingar ska vara tydliga, lätta att förstå och se bra ut är för oss lika självklart som att de ska uppfylla gällande krav och rekommendationer.

Orinterings- och serviceritningar

Vi upprättar orienterings- och serviceritningar för brandlarm och sprinkler av högsta kvalitet. Tydlighet är ledordet oavsett om ritningarna omfattar en liten butik, ett stort hotell eller ett helt sjukhusområde.

Vi har stor vana vid att koppla våra ritningar till överordnade styrsystem och därav slippa en dubbel hantering av informationen.

Utrymningsplaner

Vi upprättar utrymningsplaner efter önskemål.

SBA-ritningar

Ritningar för det systematiska brandskyddsarbetet är en viktig del för att kontroller skall kunna göras. Vi ritar inte bara tydliga ritningar utan kan även moderna informationslösningar för kontrollarbetet.

Insatsplaner

Vi på newCAD har varit med i processen att ta fram riktlinjer för insatsplaner till brandförsvaret.