BIM

När en idé väl är på plats, vill man gärna rusa in i och förverkliga den. Vår erfarenhet säger oss dock att du vinner mycket på ett gediget förberedelsearbete. Med våra verktyg och kompetenser hjälper vi dig att verkliggöra dina visioner så att du kan uppnå dina förutsättningar.

Vi hjälper dig att fastställa projektets krav och detaljeringsnivå samt Informerar dig i alla frågor som rör BIM.

Genom att använda oss av BIM arbetsmetod möjliggör vi ett mer kostnadseffektivt och kvalitetssäkrat informationsflöde i projektet. Det är viktigt att informationen som skapas i modellerna inte endast är till för projekteringsändamål utan att informationen som adderas även kommer kunna användas till drift & förvaltning under byggnadens hela livslängd.

BIM-Samordning

Som BIM-samordnare leder vi samgranskningen och för protokoll gällande uppkomna ärenden. Vi ansvarar för att utveckla och upprätthålla en BIM-manual för hela projektet där vi ställer krav på arbetsmetod och detaljeringsnivå samt Informerar alla gällande frågor som berör BIM. Vi använder program som Navisworks och Solibri för att granska och kollisionskontrollera modeller för att säkerställa att kvaliteten och kravställningen efterföljs.

Projekteringsstöd

Vi hjälper dig att verkliggöra dina visioner så att du kan uppnå projektets förutsättningar. Med våra moderna BIM-verktyg som AutoCAD, Revit och Archicad erbjuder vi projekteringstöd till individuella konsulter som vill utföra bygghandlingar. Vi har ett team som är specialister inom digital ritningshantering och kan  hjälpa dig med framtagandet av ritningar oavsett om det gäller Arkitekt-, El-, Ventilations-, eller Renritningar. Vi utför även bygglov som speglar dina behov.